Digital Bore Gauge 250 – 275mm – Vogel Germany. Panme điện tử đo lỗ, kết nối Bluetooth.

Model Giá tham khảo
230993-BT 155.384.460 

Panme điện tử đo lỗ 250-275mm, panme điện tử đo lỗ, kết nối Bluetooth. Vogel Germany. Digital bore gauge. Panme đo đường kính lỗ. IP67. Hàng chính hãng, Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.