Panme điện tử 0-25 mm, IP54, núm chỉnh bước hệ mét. Digital Micrometer.

Model Giá tham khảo
231070
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Panme điện tử 0-25 mm, IP54, núm chỉnh bước hệ mét. Digital Micrometer. Vogel Germany. Thước panme điện tử. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. CO&CQ đủ.

Panme điện tử. Digital Micrometer. Vogel Germany.