Bộ socket 21 món từ 21mm đến 50mm, đầu vuông 3/4″. ELORA 771-S15 MU

Model Giá tham khảo
771-S15 MU
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Bộ socket 21 món ELORA 771-S15 MU chi tiết từ 21mm đến 50mm, đầu vuông 3/4 inch. Cần tự động loại Push Through. Đầu khẩu từ 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 mm. Giao hàng trên toàn quốc. Made in Germany. Chứng chỉ CO & CQ đầy đủ.