Bộ tuýp 12 cạnh 21 chi tiết từ 21mm đến 50mm, 3/4″. ELORA 770-S15 MZ

Model Giá tham khảo
770-S15 MZ 32.000.000 
Tải file báo giá

Bộ tuýp 12 cạnh 21 chi tiết ELORA 770-S15 MZ chi tiết từ 21mm đến 50mm, đầu vuông 3/4 inch. Cần tự động loại Push Through. Đầu khẩu từ 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 mm.