Thước thủy 250mm, thước nivo 10 inch từ tính có túi đựng, 81SM Torpedo

Model Giá tham khảo
02511
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Nivo từ tính 250mm, nam châm vĩnh cửu bằng đất hiếm. Có túi đựng đeo hông, chuyên dụng cho thợ giàn giáo, thi công côp pha. Thép kết cấu, khung nhà tiền chế, kết cấu kim loại, đóng tàu.