Showing all 14 results

Máy nung vòng bi – Máy gia nhiệt vòng bi, bạc đạn – Induction Heater – Bearing Heater.

Máy nung vòng bi – Máy gia nhiệt vòng bi, bạc đạn – Induction Heater – Bearing Heater.

  • Máy hoạt động trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Xét ở một góc độ căn bản thì máy gia nhiệt vòng bi giống như một máy biến áp. Vòng bi hay vậy gia nhiệt xem nhưng cuộn dây thứ cấp một vòng dây. Dòng điện fuco sẽ làm nóng vật cần gia nhiệt trong một khoảng thời gian xác định.
  • Máy nung vòng bi cho phép cài đặt thời gian gia nhiệt, nhiệt độ cần gia nhiệt.
  • Máy tự động ngắt khi thông số cài đặt đạt yêu cầu.
  • BETEX 22 ELDi, BETEX 24 RLDi, BETEX 22 RSDi, BETEX 24 RSDi, BETEX 38 FZD, BETEX 38 ESDi
  • Mỗi máy gia nhiệt đều đi kèm với gông từ. Tùy theo đường kính trong, đường kính ngoài ta chọn gông từ tương ứng.
  • Máy gia nhiệt bạc đan, máy nung vòng bi loại cầm tay, loại để bàn, loại lớn.
  • BETEX Super, BETEX Giant, BETEX 40 RMD, BETEX 40 RMDm, BETEX Super Turbo.