PHẢI sang TRÁI thuớc inox bản rộng Semi Rigid hệ mm, inch, kết hợp.

Model Giá tham khảo
10190 Series

Thuớc inox bản rộng Semi Rigid, hướng đọc từ phải sang trái. Stainess Steel Ruler. Vogel Germany. Thước lá inox. Thước thép. Thước bản mỏng. Made in Germany. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.