Thước cặp đồng hồ 150mm, mặt vàng ±0.01mm chống sock, chống nước IP54.

Model Giá tham khảo
201101
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Thước cặp đồng hồ 150mm, mặt vàng ±0.01mm chống sock, chống nước IP54. Vogel Germany. Thước cặp cơ 150mm. Precision Dial Calipers. GH toàn quốc. BH 12t.