Bộ tuýp hệ inch 93 món, 1/2 inch, socket 12 cạnh, từ 3/8″ đến 1.1/8″.

Model Giá tham khảo
770-LSP2A 28.640.000 

Bộ tuýp hệ inch 93 món, 1/2 inch, socket 12 cạnh, từ 3/8″ đến 1.1/8″. Bộ socket hệ inch, bộ khẩu hệ inch 93 pcs. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.