Cờ lê đóng cán dài hệ mét, tròng đóng ELORA 89 Series. Deep offset.

Model Giá tham khảo
89 Series

Ring slogging spanner deep offset. Cờ lê đóng, tròng đóng hệ mét ELORA 89 Series. Cờ lê búa. Tròng đóng hệ mét. Giao hàng toàn quốc. ELORA Germany.