Đầu chuyển 1/4 sang 5/16 inch ELORA 7907-5/16, Impact adaptor. Elora- Germany.

Model Giá tham khảo
7907-5/16
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Đầu chuyển 1/4 sang 5/16 inch ELORA 7907-5/16, Impact adaptor. Đầu chuyển đổi, tuýp đen. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng.