Bộ nhân lực momen ECWip70 hoạt động bằng điện, lực xiết 350-3500 Nm, vuông 1.1/2 inch.

Model Giá tham khảo
ECWip70

Cờ lê nhân lực chạy bằng điện, súng xiết bulong đai ốc ECWip70 có dải lực momen xoắn 350 Nm đến 3500 Nm. Đầu vuông 1.1/2 inch. Màn hình điều khiển và chỉ thị OLED. Điều chỉnh ngẫu lực và góc xoay bulong.