Bộ đục chữ 5mm, 27 ký tự bằng thép hợp kim ELORA 400B-5

Model Giá tham khảo
400B-5 1.270.000 

Bộ đột chữ 5mm, 27 ký tự bằng thép hợp kim ELORA 400B-5. Cây đục chữ bằng thép hợp kim, đục trên thép cứng. Ký tự bao gồm: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &.