Thước nivo kéo dài 63cm – 105cm dạng cây đũa, Series 80T

Model Giá tham khảo
18879
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Thước thủy kéo dài, mở rộng phạm vi đo từ 630mm lên 1050 mm. Có khóa hành trình thước, 2 mặt đo, có giác bám chống trượt. Độ chính xác ±0.029o tương đương 0.5mm/m. Stabila Germany.