MiniTest 440 Series

Hiển thị một kết quả duy nhất

MiniTest 440 – Máy đo độ dày kim loại bằng siêu âm
ElektroPhysik Germany

MiniTest 440 – Máy đo độ dày kim loại bằng siêu âm – ElektroPhysik.

  • Máy đo độ dày kim loại bằng phương pháp siêu âm, sóng âm, đo xuyên qua lớp phủ.
  • Máy siêu âm đo được bề dày thành ống, bề dày vỏ máy, bề dày vỏ động cơ.
  • Các tính năng đặc biệt phụ thuộc vào cảm biến đi kèm với máy và chế độ đo của máy.
  • Máy siêu âm đo độ dày này có nhiều kiểu cảm biến khác nhau.
  • Tuỳ theo ứng dụng khác nhau, cảm biến sẽ được lựa chọn đi kèm với máy cho phù hợp.
  • Máy siêu âm đo độ dày lớp phủ, đo đa lớp, đo xuyên qua lớp phủ. Minitest 440 có chế đo ECHO-ECHO, đo độ dày kim loại xuyên qua lớp phủ.