cảo 3 chấu

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảo 3 chấu hay mấu là loại có 3 chân ghép với nhau 1 góc 120o. Chỉ đơn giản vậy nhưng chúng có hàng chục loại khác nhau. Dù rằng mục đích của nó khá giống nhau, dùng tháo vòng bi, bạc đạn, bánh răng, puli, vv.

Cảo 3 chấu có bao nhiêu loại và chúng khác nhau gì?