Thước thủy đế từ 300mm, Nivo từ tính 30cm, thước nước 300mm. Spirit Level.

Model Giá tham khảo
714101 999.000 
Tải file báo giá

Nivo từ tính 300mm, 30cm, thước nước 300mm. Spirit Level. Vogel Germany. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.