Thước thủy đế từ 1200mm, Nivo từ tính 120cm, thước nước 1.2m. Spirit Level.

Model Giá tham khảo
714107 2.300.000 
Tải file báo giá

Thước thủy nivo đế từ 1200mm, Nivo từ tính 120cm, thước nước 1.2m. Spirit Level 1,2m. Vogel Germany. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. Giao hàng toàn quốc.