Thước thủy đế từ 1000mm, Nivo từ tính 1m, thước nước 1m. Spirit Level 1m.

Model Giá tham khảo
714106 1.750.000 
Tải file báo giá

Nivo từ tính 1m, thước nước 1m. Spirit Level 1m. Vogel Germany. Thước thủy 1m. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.