Thước thủy đế từ 600mm, Nivo từ tính 60cm, thước nước 600mm. Spirit Level.

Model Giá tham khảo
714104 1.600.000 
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước Nivo từ tính 60cm, thước nước 600mm. Spirit Level. Vogel Germany. Nivo 60cm. Thước thủy 60cm. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.