Thước thủy đế từ 500mm, Nivo từ tính 50cm, thước nước 500mm. Spirit Level.

Model Giá tham khảo
714103 1.540.000 

Nivo đế từ 500mm, Nivo từ tính 50cm, thước nước 500mm. Spirit Level. Vogel Germany. Thước thủy 50cm, giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.