Thước thủy 800mm, nivo mực nước 80cm, thước nước 80cm. Spirit Level.

Model Giá tham khảo
714005 650.000 
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước thủy nivo 800mm, thước nước. Vogel Germany. Spirit Level. Nivo cao cấp của Đức. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. Thước thủy 80cm.