Thước thủy 400mm, nivo mực nước 40cm, thước nước 40cm. Spirit Level.

Model Giá tham khảo
714002 495.000 
Tải file báo giá

Thước thủy 400mm, nivo mực nước 40cm, thước nước 40cm. Spirit Level. Nivo 40cm. Thước thủy nivo. Vogel Germany. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. CO&CQ.