Thước thủy 1800mm, nivo mực nước 180cm, thước nước 1,8m. Spirit Level.

Model Giá tham khảo
714009 1.890.000 
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước thủy 1800mm, Nivo mực nước, thước thủy đo nghiêng. Vogel Germany. Thước nước. Thước thủy đế từ, thước nước từ tính. Nivo từ tính, Ni vô đế từ.