Thước thủy 1500mm, nivo mực nước 150cm, thước nước 1,5m. Spirit Level.

Model Giá tham khảo
714008 1.670.000 
Tải file báo giá

Thước thủy 1500mm, nivo mực nước 150cm, thước nước 1,5m. Spirit Level. Thước thủy nivo. Vogel Germany. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. Cung cấp đầy đủ CO&CQ.