Thước làm dấu 300mm, lấy góc. Dưỡng lấy dấu. Marking Gauge & Protractor.

Model Giá tham khảo
336252
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Marking Gauge Vogel Germany. Thước làm dấu. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Made in Germany. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. Thước vạch dấu 300mm, chỉnh góc nghiêng 4×90 độ.