Thước làm dấu 250mm, lấy góc. Dưỡng lấy dấu. Marking Gauge & Protractor

Model Giá tham khảo
336251
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Marking Gauge Vogel Germany. Thước làm dấu. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Made in Germany. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. Thước làm dấu 250mm, chỉnh góc nghiêng 4×90 độ.