Thước làm dấu 200mm, lấy góc. Dưỡng lấy dấu. Marking Gauge Vogel Germany.

Model Giá tham khảo
336250
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Marking Gauge Vogel Germany. Thước làm dấu. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Made in Germany. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. Thước làm dấu 200mm, chỉnh góc nghiêng 4×90 độ.