Thước làm dấu 200mm, lấy góc. Dưỡng lấy dấu. Marking Gauge Vogel Germany.

Model Giá tham khảo
336250
Tải file báo giá

Marking Gauge Vogel Germany. Thước làm dấu. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Made in Germany. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. Thước làm dấu 200mm, chỉnh góc nghiêng 4×90 độ.