Thước đo sâu điện tử 300mm type F, Digital Depth Calipers. Vogel Germany

Model Giá tham khảo
220263 6.153.840 
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Cung cấp kèm Test Certificate miễn phí. Cung cấp miễn phí chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất. Certificate of Quality issued by Manufacture. Chứng chỉ hiệu chuẩn Calibration Certificate có mã số 2294101, phải đặt hàng và có tính phí.

Thước đo sâu điện tử