Bơm thủy lực bằng tay

Showing 1–24 of 29 results

Bơm thủy lực bằng tay BETEX Holland

Bơm thủy lực bằng tay, Hydraulic hand pumps.

 • Bơm thủy lực dẫn động bằng tay, gọi ngắn gọn là bơm tay thủy lực.
 • Bơm chia làm 2 loại chính là vỏ nhôm hoặc vỏ thép.
 • Các bơm đầu hoạt động ở áp suất 700 bar hay 10000 psi.
 • Bơm thủy lực đơn trình hay 1 chiều, single acting chuyên cho các kích 1 chiều.
 • Bơm 1 chiều còn dùng cho cảo thủy lực, nêm thủy lực, tách mặt bích, cắt đai ốc.
 • Bơm lẻ hay bơm thủy lực rời, cung cấp chỉ có bơm, chưa bao gồm các phụ kiện khác.
 • Bộ bơm thủy lực cung cấp đầy đủ cả ống thủy lực, đồng hồ áp suất, vali thép, co nối.
 • Bơm thủy lực 2 chiều sử dụng cho kích thủy lực 2 chiều.
  (Bơm thủy lực 2 chiều khác với bơm thủy lực có 2 ngõ ra, mặc dù bơm 2 chiều cũng có 2 ngõ ra)
 • Bơm lẻ cho độ tuỳ biến cao hơn nhưng lựa chọn sẽ rối hơn.
 • Bơm bộ dễ chọn hơn nhưng ống thủy lực chỉ có 1,8m. Ống dài hơn, lựa riêng.