Panme điện tử đo ngoài

Showing 1–24 of 58 results

Panme điện tử đo ngoài – Vogel Germany

Panme điện tử đo ngoài

  • Panme đo ngoài có nhiều loại khác nhau, khau nhau cơ bản về kiểu trục đo, cấp bảo vệ IP nào đó.
  • Loại tiêu chuẩn, panme có trục xoay, tức là khi xoay chuôi thì trục đo xoay theo.
  • Loại đặc biệt là khi xoay chuôi, trục chuyển động tịnh tiến.
  • Panme điện tử đặc chủng sẽ có dưỡng đo hay đầu trục kết cấu hình học đặc biệt.
  • Đầu trục có kết cấu hình học đáp ứng với từng phôi riêng biệt.
  • Cấp bảo vệ cho panme thường là IP67, IP65, IP40, IP54.
  • Bộ panme điện tử là sự kết hợp nhiều chủng loại panme vào trong 1 vali đựng.
  • Dải đo phổ biến của panme điện tử: 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm.
  • Dải đo kích thước lớn đến 300mm.
  • Hầu hết các panme điện tử đều có cổng kết nối với máy vi tính.
Hotline: 098.712.3398 Facebook Messenger Zalo: 098.900.3395 SMS: 098.712.3398