Hiển thị tất cả 57 kết quả

Panme điện tử đo ngoài có nhiều loại khác nhau, khau nhau cơ bản về kiểu trục đo, cấp bảo vệ IP nào đó. Cấp bảo vệ cho panme thường là IP67, IP65, IP40, IP54. Bộ panme là sự kết hợp nhiều chủng loại panme vào trong 1 vali đựng. Dải đo phổ biến của panme: 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm.

Panme điện tử đo ngoài – Vogel Germany

Panme đo ngoài có nhiều loại khác nhau, khau nhau cơ bản về kiểu trục đo, cấp bảo vệ IP nào đó. Loại tiêu chuẩn, panme có trục xoay, tức là khi xoay chuôi thì trục đo xoay theo. Loại đặc biệt là khi xoay chuôi, trục chuyển động tịnh tiến.

Panme điện tử đặc chủng sẽ có dưỡng đo hay đầu trục kết cấu hình học đặc biệt. Đầu trục có kết cấu hình học đáp ứng với từng phôi riêng biệt. Dải đo kích thước lớn đến 300mm. Hầu hết các panme điện tử đều có cổng kết nối với máy vi tính.