EKe - Compa - Thước đo độ

Hiển thị một kết quả duy nhất

EKe – Compa – Thước đo độ – Precision Square – Compass – Bavel Protractors

EKe – Compa – Thước đo độ – Precision Square – Compass – Bavel Protractors

  • Eke vuông, eke 60o, eke 45o , 120o, 135o. Dụng cụ chuyên dụng để chuẩn góc cố định.
  • Eke trong, Eke ngoài, Eke kết hợp với thước cặp, Eke có đế, không có đế.
  • Vật liệu làm EKE thường là thép carbon hoặc inox.
  • EKE chuyên dụng trong phòng thí nghiệm. EKE chuyên dụng cho chế tạo máy.
  • EKE chuyên dụng để đo mặt bích. ke chuẩn mặt bích của van.
  • Tiêu chuẩn của EKE thông thường là DIN 875/0 và DIN 875/1.
  • Compass trong ngoài kết hợp, compa càng cua.
  • Made in Germany.