Cân điện tử, cân treo

Showing 1–24 of 40 results

Cân điện tử, cân treo Vogel Germany

Cân điện tử, cân treo

 • Cân điện tử, cân móc, cân treo, cân cần cẩu, cân bàn điện tử.
 • Cân kỹ thuật, cân phân tích, cân đĩa, cân bàn di động.
 • Cân điện tử phân biệt chính ở thang đo, độ nhạy của cân hay bước nhảy.
 • Cấp bảo vệ IP tuỳ theo ứng dụng khác nhau sẽ có các cấp bảo vệ  khác nhau.
 • Cân điện tử phổ thông nói chung còn tuỳ thuộc môi trường ứng dụng.
 • Cân phân tích sử dụng cho phòng thí nghiệm, nghiên cứ, phát triển.
 • Cân kỹ thuật nói chung dùng cho nhiều trường hợp trong sản xuất.
 • Cân bàn điện tử sử dụng nhiều trong bán lẻ, cân siêu thị, chợ, nhà sách hay các cửa hàng.
 • Cân treo sử dụng cho các ứng dụng mang tính di động.
 • Cân cần cẩu, đương nhiên dùng trên cần cẩu rồi. Crane Scale.
 • Cân đếm sản phẩm chuyên dụng đếm số lượng thông qua khối lượng 1 phần tử.
 • Quả cân chuẩn dùng để hiệu chuẩn cho cân điện tử.
13.260.000 
Hotline: 098.712.3398 Facebook Messenger Zalo: 098.900.3395 SMS: 098.712.3398