Panme điện tử đo lỗ 82-100mm, 3-points. Digital Bore Gauge IP54. Vogel Germany.

Model Giá tham khảo
236443
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Panme điện tử đo lỗ 82-100mm, 3-points. Digital Bore Gauge IP54. Vogel Germany. Panme lỗ kỹ thuật số. Panme đo trong. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.