Panme điện tử 75-100 mm, chống thấm nước IP65. Precision Digital Micrometer.

Model Giá tham khảo
230583
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Panme điện tử 75-100 mm, chống thấm nước IP65. Precision Digital Micrometer. Vogel Germany. Panme điện tử đo ngoài. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đủ.