Panme điện tử 150-175 mm, IP54, núm chỉnh bước hệ mét. Digital Micrometer.

Model Giá tham khảo
231076
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Panme điện tử 150-175 mm, IP54, núm chỉnh bước hệ mét. Digital Micrometer. Vogel Germany. Thước panme điện tử. ✅Giao hàng toàn quốc. ✅BH 12 tháng. ✅CO&CQ đủ.

Panme điện tử. Digital Micrometer. Vogel Germany.