Panme điện tử 0 – 25mm, chống nước lạnh IP65, đo ngoài Vogel Germany.

Model Giá tham khảo
230130
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Panme điện tử 0 – 25mm, chống nước lạnh IP65. Panme điện tử đo ngoài Vogel Germany. Panme điện tử đo ngoài. Precision Digital Micrometer. CO&CQ đầy đủ.

Các biểu tượng tính năng nổi bật của panme điện tử Vogel Germany.