Nêm thủy lực 25 tấn BETEX 25TLS. Hydraulic lifting wedges 25 tons.

Model Giá tham khảo
789250 40.680.000  32.550.000 

Đầu tách thủy lực 25 tấn BETEX 25 TLS. Hydraulic lifting wedges 25 tons. Nêm thủy lực 25 tấn, tách mặt bích bằng thủy lực 25 tấn.

Danh mục: