Nêm thủy lực 15 tấn BETEX 15TLS. Hydraulic lifting wedges 15 tons.

Model Giá tham khảo
789150 33.630.000  26.830.000 

Đầu tách thủy lực 15 tấn BETEX 15 TLS. Hydraulic lifting wedges 15 tons. Nêm thủy lực 15 tấn, tách mặt bích bằng thủy lực 15 tấn.

Danh mục: