Xem tất cả 1 kết quả

Máy đo độ dày lớp phủ QuintSonic 7 sử dụng sóng siêu âm – Một trong những ứng dụng hàng đầu là vật liệu phủ gia cường trên bề mặt xi măng GFRP, CFRP, WPC. Công nghệ đo lường thông minh trong xử lý tín hiệu sóng âm cho phé thực hiện 40 phép đo mỗi phút. Màn hình máy đo QuintSonic 7 hiển thị dạng ma trận điểm, đồ hoạ, cho phép đọc trị số đo, cài đặt và phân tích nhanh.

Máy đo độ dày lớp phủ QuintSonic 7 sử dụng sóng siêu âm – ElektroPhysik Germany.

Máy đo độ dày lớp phủ QuintSonic 7 sử dụng sóng siêu âm - ElektroPhysik Germany.

Máy đo độ dày lớp phủ bằng phương pháp sóng siêu âm. Sóng âm phản xạ.
QuintSonic 7 đo được 05 lớp phủ trong 1 lần đo. Đo đa lớp phủ.
Máy hữu dụng khi đo cấu trúc cao phân tử như sơn, vec ni hay vật liệu tổng hợp.
Vật liệu tổng hợp chẳng hạn như thủy tinh, gốm, kim loại phủ trên một nền bất kỳ.
Véc ni phù trên vật liệu tổng hợp, đồng phủ trên gốm, vật liệu tổng hợp trên gỗ.
Thủy tinh trên kim loại hay bất kỳ vật liệu nền nào đều sử dụng máy đo QuintSonic 7.

Hotline: 098.712.3398 Facebook Messenger Zalo: 098.900.3395 SMS: 098.712.3398