Hiển thị một kết quả duy nhất

QuintSonic 7 – Máy đo độ dày lớp phủ bằng siêu âm
ElektroPhysik Germany.

Máy đo độ dày lớp phủ bằng phương pháp siêu âm QuintSonic 7.

QuintSonic 7 - Máy đo độ dày lớp phủ bằng siêu âm ElektroPhysik Germany.

Máy đo độ dày lớp phủ bằng phương pháp sóng siêu âm. Sóng âm phản xạ.
The QuintSonic 7 đo được 05 lớp phủ trong 1 lần đo. Đo đa lớp phủ.
Máy hữu dụng khi đo cấu trúc cao phân tử như sơn, vec ni hay vật liệu tổng hợp.
Vật liệu tổng hợp chẳng hạn như thủy tinh, gốm, kim loại phủ trên một nền bất kỳ.
Véc ni phù trên vật liệu tổng hợp, đồng phủ trên gốm, vật liệu tổng hợp trên gỗ.
Thuỷ tinh trên kim loại hay bất kỳ vật liệu nền nào đều sử dụng QuintSonic 7.
Một trong những ứng dụng hàng đầu là vật liệu phủ gia cường trên bề mặt xi măng GFRP, CFRP, WPC.
Công nghệ đo lường thông minh trong xử lý tín hiệu sóng âm cho phé thực hiện 40 phép đo mỗi phút.
Màn hình hiểu thị dạng ma trận điểm, đồ hoạ, cho phép đọc trị số đo, cài đặt và phân tích nhanh.

Hotline: 098.712.3398 Facebook Messenger Zalo: 098.900.3395 SMS: 098.712.3398