Lục giác đầu bi hệ mét từ 1.5 – 12mm, made in Germany.

Model Giá tham khảo
159KU Series
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Khóa lục giác đầu bi hệ mét ELORA 159KU-Series, từ 1.5 – 12mm, loại ngắn. Made in Germany. Lục lăng chữ L, hexagon key, allen key. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. ELORA Germany.