Kích thủy lực 50 tấn BETEX ALNC502, 1 chiều, vỏ nhôm, hồi về bằng tải, hành trình 50mm.

Model Giá tham khảo
ALNC502
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Kích thủy lực 50 tấn BETEX ALNC502, 1 chiều, vỏ nhôm, hồi về bằng tải, hành trình 50mm. BETEX Holland. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. Aluminium Single Acting Cylinder.