Kích thủy lực 100 tấn BETEX ALNC1004, 1 chiều, vỏ nhôm, hồi về bằng tải, hành trình 100mm.

Model Giá tham khảo
ALNC1004 79.300.000 

Kích thủy lực 100 tấn BETEX ALNC1004, 1 chiều, vỏ nhôm, hồi về bằng tải, hành trình 100mm. BETEX Holland. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. Aluminium Single Acting Cylinder.