Kích thủy lực 100 tấn BETEX ALNC10010, 1 chiều, vỏ nhôm, hồi về bằng tải, hành trình 250mm.

Model Giá tham khảo
ALNC10010 135.200.000 

Kích thủy lực 100 tấn BETEX ALNC1002, 1 chiều, vỏ nhôm, hồi về bằng tải, hành trình 50mm. BETEX Holland. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. Aluminium Single Acting Cylinder.