Hướng dẫn tháo cảo thủy lực HSP43 và cảo đĩa BETEX

Hướng dẫn tháo cảo thủy lực HSP43 và cảo đĩa BETEX 

Hướng dẫn tháo cảo thủy lực HSP43 và cảo đĩa BETEX

  • Cảo thủy lực HSP43 có tải trọng 4 tấn, tự định tâm.
  • Kết hợp với bộ cảo đĩa linh động, tháo lắp tuỳ ứng dụng.

Hướng dẫn tháo cảo thủy lực HSP43 và cảo đĩa BETEX

  • Cảo có thể hoán đổi từ 2 chấu sang 3 chấu.

One thought on “Hướng dẫn tháo cảo thủy lực HSP43 và cảo đĩa BETEX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *