Tô vít tuốc nơ vít bộ tô vít

Showing 1–24 of 142 results

Tô vít tuốc nơ vít bộ tô vít ELORA Germany.

Tô vít tuốc nơ vít bộ tô vít, đầu vít tự do

screwdriver head

  • Tô vít, tuốc nơ vít, tua vít khác nhau chính ở kết cấu hình học của đầu dụng cụ.
  • Có 10 loại đầu tuốc nơ vít khác nhau, đầu dẹt, đầu 4 cạnh, đầu sao, đầu hoa thị, đầu trái khế.
  • Đầu tô vít có lỗ âm, tuỳ theo vùng miền khác nhau, cách gọi khác nhau.
  • Tuốc nơ vít cán nhựa, cán gỗ, tuốc nơ vít chuyên dụng để đóng hay tô vít đóng.
  • Lục giác thông thường, lục giác đầu bi, lục giác đầu sao, đầu hoa thị, đầu trái khế.
  • Cũng tương tự như tô vít, lục giác cũng phân biệt chính qua kết cấu hình học của đầu lục giác.
  • Các lục giác có kết cấu hình học đặc biệt sẽ ứng dụng trong các trường hợp chuyên biệt.