Kìm phe - kìm mở phe

Showing 1–24 of 29 results

Kìm phe – kìm mở phe ELORA Germany.

Kìm phe – kìm mở phe

 • Kìm mở phe trong, kìm mở phe ngoài, một vài nơi gọi là kìm phanh (phanh phui).Kìm phe - kìm mở phe ELORA Germany
 • Cơ bản thì dụng cụ này dùng để banh cái vòng tròn bằng thép hoặc kẹp nó.
 • Kìm phe có 4 loại cơ bản, chỉ khác nhau đường kính mở phe.
 • 04 loại kìm mở phe trên sẽ chia thành 02 nhóm, nhóm cán bọc nhựa và nhóm cán để trần.
 • Kìm phe khi cầm dễ phân biệt nó thuộc loại dùng cho phe trong hay phe ngoài.
 • Kìm phe ngoài khi chưa sử dụng thì mũi kìm xa nhau, có lò xo giữ mũi kìm luôn mở.
 • Ngược lại là kìm mở phe trong.
 • Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208.
 • Kìm mở phe trong mũi thẳng ELORA 473-J Series. DIN 5256 Form C.
 • Kìm mở phe trong mũi cong 90 độ ELORA 473-Jx1 Series. DIN 5256 Form D.
 • Kìm mở phe ngoài mũi thẳng ELORA 747-A Series. DIN 5254 Form A.
 • Kìm mở phe ngoài mũi trong 90 độ ELORA 474-Ax1 Series. DIN 5254 Form B.
 • Made in Germany.