Cờ lê - Mỏ lết

Showing 1–24 of 998 results

Cờ lê – Mỏ lết

Cờ lê – Mỏ lết

  • Cờ lê mỏ lết là 2 dụng cụ thông dụng nhất và chúng thường đi kèm với nhau.
  • Cờ lê thì không chỉnh được size ngàm, mỏ lết thì chỉnh được size khi sử dụng.

  • Cờ lê chia thành nhiều loại.: cờ lê vòng miệng, cờ lê hai đầu miệng, cờ lê hai đầu vòng, cờ lê inox, cờ lê đuôi chuột. Cờ lê đóng, tròng đóng, cờ lê miệng đóng, cờ lê chữ Z, cờ lê bánh cóc, cờ lê tự động. Cờ lê ống điếu, cờ lê lực, cờ lê lực đầu rời. Cờ lê hê mét, cờ lê hệ inch, cờ lê hình sao, cờ lê mở ống.
  • Bộ cờ lê vòng miệng, bộ cờ lê hệ inch, cờ lê hệ mét.

mo-let-thong-dung-elora-60-12mb

  • Mỏ lết loại phổ thông, có thuớc khắc laser trên mặt ngàm. Chuôi có lỗ treo dụng cụ. Vật liệu thép C45.