Cờ lê lực điện tử - Digital

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cờ lê lực điện tử – Digital

Cờ lê lực điện tử, digital torque wrenches. Elora Germany.

  • Cờ lê lực chỉ thị số, cần xiết lực điện tử, cần lực điện tử. Tay cân lực điện tử.
  • Cờ lê lực điện tử dễ dàng hơn trong việc đọc trị số lực.
  • Cài đặt lực momen xoắn dễ dàng hơn, lưu trữ được kết quả đo, truy xuất lại khi cần.
  • Ghi nhớ được các điểm đo để so sánh khi cần thiết.