Stainless Steel Shims

Showing 1–24 of 30 results

Stainless Steel Shims – Shim inox BETEX Holland

Stainless Steel Shims, miếng chêm shim, shim inox, shim chèn, nêm chèn inox, miếng chêm inox, miếng shim căn lá.

Shim hay miếng chêm chân máy, sử dụng trong cân chỉnh đồng trục thiết bị quay. Shim là những miếng có kích thước chuẩn, cắt sẵn bằng máy CNC. Kích thước quan trọng nhất của Shim là độ dày của miếng shim, lỗ bu lông chân máy. Kích thước phủ bì theo tiêu chuẩn, Các độ dày của miếng shim theo tiêu chuẩn EU.

Miếng chêm shim có các size quy ước A, B, C, B. Shim được đóng gói tiêu chuẩn 10 miếng trong 1 hộp. Các bộ ghép shim nhiều kích thước khác nhau, đựng trong hộp xách tay.

Shim bằng inox, do điều kiện chân máy thường ẩm, tiếp xúc với nền, nên shim phải chống gỉ. Shim inox sử dụng theo độ dày, thêm vào hoặc bớt ra tuỳ theo kích thước cần. Shim thường sử dụng cùng với đồng hồ so, máy cân chỉnh đồng tâm trục, đo độ rung.